Du kan få bladet Sjibbolet gratis!
Du visste det kanskje, men hvis ikke, kan du abonnere på bladet Sjibbolet med frivillig kontigent.
Bladet er på 24 sider og kommer ut fire ganger i året med en masse interessante artikler om og fra Israel. 
Klikk her for påmelding - bli abonnent
 
   
 
 
     
Artikler fra Sjibbolet - juni 2015
     
   
Nettlenker
Israel militære historie m.m.
Ivar Fjells blog om Israel og endetiden
The Big Lies
Mediene manipulert
Yad Vashem senter for Holocaust
The Kotel i Jerusalem
Bilder fra Klagemuren
Jewish Virtual Library
Stor infobase
I met Messiah
Jøder vitner
The Daniel Project
Senter mot antisemittisme
Nyheter fra Karmel Nytt
Store Norske Leksikon
Les Sjibbolet juni 2015 - pdf
Din respons til oss
Et Europa i endring av Torolf Karlsen
De siste ukers hendelser i Europa bekymrer millioner av mennesker. En ser tydelige tegn til endringer i det Europeiske landskapet. Tegn som skremmer og engster. Det dreier seg i verste fall om en dramatisk endring av EUs struktur, drevet frem av finanskrisen i Hellas. Hellas er ikke i stand til å betale sin gjeld til store europeiske.. Les mer
   
Mer klarhet etter hvert av Torolf Karlsen
De rettferdiges sti er som et strålende lys, som blir klarere og klarere til det er høylys dag. Ord 4:18 Vi forstår at det profetiske ordet er progressivt når det gjelder klarhet. I dette ligger at profetien var «enkel» men likevel klar men at mer og mere lys skulle komme etter hvert. Den første profetien i skriften er 1. Mos 3:15 om kvinnes ætt som skulle knuse slangens hode. Les mer
Zion, Moria og Oljeberget av Dan Johansson
Når Herren befalte Abraham å gå til Moria-landet, kom han til et land hvor det var tre fjelltopper nær hverandre. Alle tre skulle senere bli berømt i historien, hver på sin måte. De tre fjellene var Zion-berget, Moriah berg og Oljeberget. Zions berg var stedet for det antikke Salem. Det var der kong Melkisedek regjerte. Les mer
   
En dag i barnehagen av Rakel Storsul Karlsen
Jeg heter Rakel Storsul Karlsen og er så heldig at jeg får være volontør hos NPAI i Israel. I en barnehage på Castel i Mevasseret Ziyyon, jobber jeg som sosial volontør, 10 minutters kjøring fra Jerusalem. Her har jeg jobbet siden jeg kom den 7. mars. Dagen for meg, i barnehagen, starter klokken åtte.. Les mer
 
Hvem drepte Jesus? av Torolf Karlsen
Gjennom historien har dette spørsmålet opptatt tusener av mennesker. Som oftest har svaret vært: Jødene. Dette svaret har forårsaket utallige og grusomme lidelser for jøder over hele verden. Forfølgelser og jødeutryddelser som ikke kommer i skyggen av muslimenes herjinger mot jøder i diasporaen. Ikke minst tenker vi på korstogene satt i gang av den romersk katolske kirkens paver.. Les mer
   
  Store og viktige profetier om Israel og jødene av Gordon Tobiassen
Vi lever i profetiske tider og ser det profetiske ordet på en måte som aldri før har skjedd. Det er mange viktige profetiske tegn i Guds ord, men et av de store, ja - det største tegnet er Israel. Jeg vil bare kort berøre en del store og viktige profetier angående jødefolket og landet Israel. Det sies at over 80 prosent av løftene og profetiene gitt til Israel i GT, er allerede gått i oppfyllelse. Les mer
   
Noen ord fra Mevasseret av Adriana og Johan Björk
Sommeren er her - og nærmer seg også i Norge, forstår vi... Vi begynner å se reduksjon i vårt arbeid her i Israel for 2014 - 2015 sesongen. Året har var veldig rikt på mange måter. Vår Herre har latt oss få lære kjenne mange nye mennesker. Han har åpnet nye dører i Mevaseret kommune for oss, flere nye volontører kom - i tillegg til mange som har vært her.. Les mer
   
Å elske Gud er å elske Israel av Kent Andersen
Israel er og forblir et hett politisk tema. Det finns ingen spørsmål som får temperaturen i nasjonale debatter, demonstrasjoner og tv-show til å stige mer enn spørsmålene som handler om Israel. Det fins mange grunner til å være en varm forsvarer av Israel, men egentlig veldig få gode grunner til å være en aggressiv motstander av Israel, men egentlig veldig få gode grunner til å være en aggressiv motstander av Israel. Les mer
   
Hilsen fra formannen av Birger Håvik
Det er så godt å tenke på at vi er mange som er med og støtter opp om arbeidet vårt i Israel, både med bønn og gaver. Mange ganger kan en tenke at det er så lite vi får gjort. Kanskje vi ikke får profilert arbeidet vårt slik som mange gjør med helsides annonser i bladene. Ofte tenker jeg: Er det noe mer jeg kunne gjort?  Les mer
   
Natt over verden av Fredrik Eriksen
Gud er uendelig langmodig og barmhjertig, men han er også hellig og rettferdig. Han kan ikke i det uendelig se på at synden tar overhånd. Gud har gitt menneskene en klar og sikker frelsesvei med muligheter for å slippe syndens dom. ”For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Les mer
   
Jesus og hans bibel av Josef Østby
Jeg vokste opp i et menighetsmiljø der det Gamle Testamentet hadde en naturlig plass i forkynnelsen. En del brukte tekstene som allegoriske, - et billedspråk. Men også andre ga seg tid med den dypere historiske bakgrunnen. Dette gjorde at Bibelen ble noe håndfast å forholde seg til. Les mer

     
 
 
 
Adresseendring: Har du flyttet og fått ny adresse? Klikk her for adresseendring
Gaver til arbeidet: Alle gaver kan sendes til Norske Pinsevenners arbeid i Israel ved Reidun Warud,
Postboks 250, 3054 Mjøndalen. Giro nr: 0534 52 11529 Gi din gave til Fondet for eldre og fattige i Israel
     
     

E-post Sjibbolet: toro-kar@online.no   Redaktør: Torolf Karlsen - Organisasjonsnummer  885825702 - Webmaster: Torolf Karlsen


Treffteller