Du kan få bladet Sjibbolet gratis!
Du visste det kanskje, men hvis ikke, kan du abonnere på bladet Sjibbolet med frivillig kontigent.
Bladet er på 24 sider og kommer ut fire ganger i året med en masse interessante artikler om og fra Israel. 
Klikk her for påmelding - bli abonnent
 
   
     

Artikler høsten og vinteren 2015

 
     
     
Nettlenker
Israel militære historie m.m.
Ivar Fjells blog om Israel og endetiden
Yad Vashem senter for Holocaust
Jewish Virtual Library
Stor infobase
I met Messiah
Jøder vitner
The Daniel Project
Senter mot antisemittisme
Nyheter fra Karmel Nytt
Store Norske Leksikon
Med Israel for fred - MIFF
Les Sjibbolet juni 2015 - pdf
Adresseendring
Sjibbolet
Din respons til oss
The Pakestinian-Israel Conflict
English news related to Israel
Click once
     
  ___________________________________________________________________________  
   
Adresseendring: Har du flyttet og fått ny adresse? Klikk her for adresseendring
Gaver til arbeidet: Alle gaver kan sendes til Norske Pinsevenners arbeid i Israel ved
Reidun Warud, Postboks 250, 3054 Mjøndalen E-post: rekwarud@gmail.com
Giro nr: 0534 52 11529. Gi din gave til "Fondet for eldre og fattige i Israel"
 
     
     

E-post Sjibbolet: toro-kar@online.no   Redaktør: Torolf Karlsen - Organisasjonsnummer  885825702 - Webmaster: Torolf Karlsen


Treffteller